Historia harcerstwa w Szkole Podstawowej 293
 • Drużyny 254-te działają od kilkudziesięciu lat. Po poważnym kryzysie w roku 2001 i całkowitym rozpadzie zostały odtworzone przez nowy zespół instruktorów w 2002 r. i od tego czasu widać stały rozwój liczebny.
 • Gromada zuchowa obejmująca dzieci z ówczesnych klas III rozpoczęła działalność wiosną 2002 i w sierpniu wyjechała na kolonię letnią do Wojnowa na Mazurach.
 • Po wakacjach 2002 z tych dzieci (już z klasy IV) powstała drużyna harcerska, jednocześnie nadal pracowała gromada zuchowa dla dzieci z klas I-III.
 • Drużyna harcerska przyjęła dawną nazwę jednej z drużyn działających przy Szkole 293, tzn. „Matecznik”, i za swojego bohatera dawnego bohatera Szczepu 254, harcerza Szarych Szeregów, Janka Bytnara „Rudego”. Gromada zuchowa przyjęła nazwę „Dębowa Brać”.
 • Wiosną 2005 gromada zuchowa ze względu na rozwój liczebny podzieliła się na gromadę starszą (klasy III) - „Dębowa Brać” i młodszą (klasy I-II) - „Borostwory”.
 • Jesienią 2005 absolwenci SP293 pozostający w harcerstwie wydzielili się z drużyny „Matecznik” tworząc drużynę starszoharcerską (gimnazjalną) „Stado”.
 • Jesienią 2009, wskutek dalszego rozwoju liczebnego, z drużyny „Matecznik” wydzieliły się drużyny: „Knieja”, „Ostoja” i „Bukowina”. Jednocześnie zaprzestała pracy drużyna „Stado”, ale nadal jej członkowie pełnili różne funkcje w pozostałych drużynach.
 • Dwudziestoosobowa ekipa latem 2011 uczestniczyła w Ogólnoświatowym Zlocie Skautów „Jamboree” w Rinkaby (Szwecja).
 • Drużyna „Ostoja” zrezygnowała z dalszej działalności jesienią 2011.
 • Drużyna „Bukowina” istniała do roku 2012. Jesienią 2012 z „Kniei” wydzieliła się drużyna starszoharcerska „Płomienie" (działająca w latach 2014-2020 już jako drużyna wędrownicza). Powstała również trzecia gromada zuchowa - „Leśne Duszki”.
 • W 2013 roku „Dębowa Brać” została przemianowana na gromadę o nazwie „Drzewomaniacy”.
 • Jesienią 2014 reaktywowano gromadę „Dębowa Brać”, natomiast swoją pracę zakończyła gromada „Borostwory”.
 • Latem 2015 dwa dziesięcioosobowe zastępy harcerzy starszych i wędrowników uczestniczyły w Ogólnoświatowym Zlocie Skautów „Jamboree” w Japonii.
 • „Drzewomaniacy” zakończyli swoją działalność jesienią 2016 roku.
 • Rok 2017 upłynął nam pod znakiem obchodów jubileuszu 15-lecia reaktywacji działalności środowiska 254. Z tej okazji odbyły się liczne wydarzenia, na których świętowaliśmy tę rocznicę. Powstała również nasza autorska piosenka na cześć naszego środowiska.
 • W 2018 roku w środowisku pojawiła się gromada, która ponownie przyjęła nazwę „Borostwory”.
 • Na Ogólnoświatowym Zlocie Skautów „Jamboree” w Stanach Zjednoczonych, który odbył się latem 2019, reprezentowało nas kilkoro naszych harcerzy.
 • Wiosną 2020, gdy wybuchła pandemia koronawirusa, zuchy, harcerze oraz instruktorzy naszego środowiska włączyli się w harcerską akcję szycia maseczek. Łącznie z harcerzami innych środowisk i szczepów naszego hufca przekazaliśmy 27000 maseczek potrzebującym ich instytucjom.
 • Drużyna wędrownicza „Płomienie” zakończyła swoją pracę jesienią 2020. Wówczas też „Knieja” stała się drużyną wędrowniczo-starszoharcerską.
 • Corocznie uczestniczymy m.in. w Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry”, jeździmy na Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Szałamaja” do Kwidzyna, byliśmy na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu, organizujemy biwaki, jednodniowe wycieczki piesze, rajdy po Beskidzie i Górach Świętokrzyskich. Pływaliśmy kajakami po Krutyni, Wdzie, Bzurze i Pilicy. Harcerki i harcerze zdobywali Warszawską Odznakę Krajoznawczą i Odznakę Turystyki Pieszej PTTK. Czterokrotnie zdobyliśmy nagrodę Grand Prix na festiwalu Hufca Żoliborz „Kakofonia”. Corocznie organizujemy letnie obozy harcerskie i kolonie zuchowe oraz zimowiska.
 • Wspólne imprezy harcersko-zuchowe, takie jak andrzejki czy spotkanie wigilijne, gromadzą grono około 100 zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów środowiska 254 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych.
 • W roku szkolnym 2020/2021 są dwie gromady zuchowe, drużyna harcerska, drużyna wędrowniczo-starszoharcerska, krąg instruktorski.
 • Dorobiliśmy się sprzętu umożliwiającego samodzielne zorganizowanie letniego obozu pod namiotami na około 150 osób. W tym celu wykorzystywane były m.in. środki pozyskane z 1% podatku PIT, pieniądze z akcji zarobkowych, środki zaoszczędzone w trakcie obozów wskutek oszczędnej gospodarki. Intensywnie pracujemy przy konserwacji i remontach sprzętu obozowego.
 • Kadra pracująca z dziećmi i młodzieżą to, wg stanu na wrzesień 2020, szesnastka instruktorek i instruktorów ZHP oraz kilkanaście osób kadry młodzieżowej. Wszyscy pracują społecznie.